top of page
Program is over

Oct 5, 2023 - Nov 20, 2023

DANLAB A1

  • 47Days
  • 62Steps
Get a certificate by completing the program.
Everyone who has completed at least one step will get a badge when the program ends.

About

Dansk sprogkursus for russisktalende: "Danlab 1". Kurset er for begyndere. Det er et online-kursus med et ugentligt møde, om lørdagen kl. 11.00-12.30, i grupper af 3-5 mennesker. Kurset indeholder 40 lektioner á 20-25 minutter. Hver lektion har en hjemmeopgave og en test. Det hele forklares på russisk i en lydfil til lektionen. Teori: Læseregler, Nutid; Ental & Flertal; Bestemt & Ubestemt; Ligefrem & Omvendt Ordstilling; Spørgsmål; Tid & Tal; Forholdsord; Spørgeord & Spørgsmål. Emner: Hverdag & Weekend, Tal, Arbejde, Min fritid. Языковой курс по датскому языку для русскоговорящих: "Danlab 1". Курс для начинающих. Это онлайн-курс для самостоятельного прохождения с еженедельной встречей онлайн по субботам в 11.00-12.30 в группе из 3-5 человек. Курс содержит 40 уроков по 20-25 минут. Каждый урок содержит домашнее задание и онлайн-тест. Все объясняется на русском языке в аудио-файле к уроку. Теория: Правила чтения, Настоящее время; Единственное и множественное число; Определенный и неопределенный артикль; Прямой и обратный порядок слов; Вопросы; Местоимение; Предлог; Вопросительные слова и вопросы. Темы: Будни и выходные, Числа, Работа, Мое свободное время.

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

DKK 1,500.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page